WP_20170912_09_44_41_Pro

Politika kvality

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako proces zlepšovania rozvoja CSS – LIPOVEC;
  • Vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb, ich príbuznými a vonkajším prostredím;
  • Podieľanie sa na napĺňaní cieľov stanovených prijímateľmi sociálnych služieb, navrhovanie prijateľných riešení zo strany všetkých zamestnancov;
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a implementovať ich na podmienky CSS - LIPOVEC;
  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb;
  • Všetky činnosti majúce vplyv na kvalitu starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb musí vykonávať kompetentný a kvalifikovaný personál;
  • Plánovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov;
  • Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať prijaté ciele a parametre výkonnosti a tak zabezpečovať neustále zlepšovanie;
  • Napĺňať „Politiku kvality – Implementovanie kvality v CSS – LIPOVEC“.

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých našich zamestnancov a je účinná dňom podpisu.

 

V Hornom Srní, dňa 01.06. 2022

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31