Betlehem a sv.omša v kostole 12/2015 - PC270015

História zariadenia

CSS-Lipovec Horné Srnie bol zriadený v roku 1992 z bývalej materskej škôlky.

Obec Horné Srnie dala budovu  bezplatným prevodom štátu a obvodný úrad Trenčín vykonal nevyhnutnú rekonštrukciu. Pôvodná kapacita zariadenia bola  20 klientov. V roku 2002 po úprave vnútorných priestorov bola kapacita zariadenia zýšená na 31 klientov a v roku 2009 po vykonanej rekonštrukcie  a prístavbe nových priestorov sa kapacita zariadenia zvýšila na 37 klientov. CSS Lipovec Horné Srnie má v súčasnosti 20 zamestnancov.

V roku 2004 sme podali projekt prostredníctvom eurofondov na rekonštrukciu zariadenia, ktorá zahŕňala nadstavbu stredového pavilónu a priestory sme chceli rozšíriť aj prístavbou nových miestností do átria zariadenia. Schválením nového zákona o sociálnej pomoci sa naše zariadenie ocitlo v ohrozenej zóne zariadení, ktoré nespĺňali požiadavku 8 m2 na klienta a preto nám okresná hygienička navrhla dve alternatívy: rozšíriť ubytovaciu časť zariadenia, alebo znížiť kapacitu zariadenia na 16 klientov. Vzhľadom na požadovaný počet zamestnancov a nepretržitú prevádzku by nebolo už ekonomicky únosné prevádzkovať takéto malé zariadenie. Preto hrozilo, že ku dňu 30.6. 2010 bude sociálne zariadenie v Hornom Srní z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov zatvorené.

Začali sa  teda boj o prežitie. Prostriedky z eurofondov neprichádzali a čas nás neúprosne tlačil. Po dôkladnom zdôvodnení na sociálnom odbore TSK a následnom osobitnom oslovení každého poslanca TSK aj také malé zariadenie ako je to naše v Hornom Srní získalo finančné prostriedky z rozpočtu TSK vo výške takmer 400 tis. € /12 mil. Sk /. V tejto sume boli  zahrnuté dve investičné akcie - a to už spomínaná rekonštrukcia s prístavbou nových priestorov, ale aj výmena okien a zateplenie všetkých budov. Realizovať investičnú akciu takého rozsahu za plnej prevádzky sociálneho zaradenia bolo veľmi náročné nielen pre klientov ale predovšetkým pre zamestnancov zariadenia.

Vydaním novej zriaďovacej listiny Trenčianskym samosprávnym krajom ku dňu 1.9. 2009 bol DD-DSS Horné Srnie premenovaný na Centrum sociálnych služieb LIPOVEC so starým sídlom na Školskej ulici, č. d. 806.

Prirodzene sa črtá otázka, prečo zhodný názov s obecným časopisom LIPOVEC? Odpoveď je jednoduchá - obecné noviny a aj domov dôchodcov v Hornom Srní vznikli v tom istom roku, redakčná rada sa schádzala v kanceláriách sociálneho zariadenia, prvé čísla novín skladali aj klienti zariadenia a predovšetkým vrch LIPOVEC je dominantou našej obce.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31