Mikluláš 2021 - 263433604_255268423365634_1342684589492327123_n

Poslanie a vízia

Hlavným cieľom a zámerom vízie je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb transformáciou zariadenia s dôrazom na prijímateľa sociálnych služieb (ďalej len PSS). PSS so svojimi potrebami sa stáva stredobodom záujmu poskytovateľa sociálnych služieb, s dôrazom na jeho práva a dôstojnosť. Zamestnanci a PSS sa dostávajú na rovnakú partnerskú úroveň na základe úcty, akceptácie a dôvery. Sociálna pomoc poskytovaná PSS musí vychádzať z individuálne určených potrieb každého PSS, na základe vypracovaného individuálneho plánu, s dôrazom na podporu a rozvoj samostatnosti alebo udržateľnosti a motivácie k činnostiam, ktoré by viedli k zmierneniu jeho sociálnej situácie.

 

POSLANIE

CSS – LIPOVEC je poskytovateľom sociálnych služieb podľa §38 „domov sociálnych služieb“ a podľa §39 „špecializované zariadenie“ zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

VÍZIA

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najväčšiu mieru sebestačnosti PSS a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby, spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktorá zároveň dbá na spokojnosť PSS. Názor PSS je pre nás prioritou, je našim rovnocenným partnerom. Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

CIEĽ

Sociálne služby poskytujeme na základe potrieb PSS za súčasného rešpektovania jeho stupňa a druhu zdravotného postihnutia, diagnóz, jeho individuálnych požiadaviek, potrieb, návykov, zručností a schopností, vierovyznania, kultúry, rodinných väzieb, vzťahov a pod.. Organizácia a riadenie vnútorného systému kvality CSS – LIPOVEC je tvorená manažmentom CSS – LIPOVEC.

Každý zamestnanec CSS – LIPOVEC je zapojený do vnútorného systému kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii a na pozitívnom vzťahu k svojmu zamestnávateľovi.

 

V Hornom Srní dňa 02.05.2022

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31