Kontakt

Adresa:

CSS - LIPOVEC

Školská 806, 914 42 Horné Srnie

 

Riaditeľka

Mgr. Renata Papierniková

032/6588 387

renata.papiernikova@csshornesrnie.sk

 

Vedúca ekon. - prev.úseku

Bc. Lenka Papierníková

032/6588 207

 

Vedúca zdrav. úseku

Mgr. Mária Gurínová

032/6588 258

 

Sociálny pracovník

Mgr. Alžbeta Kňažková

032/6588 258