Centrum sociálnych služieb-LIPOVEC

Centrum sociálnych služieb-LIPOVEC

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC(skratka CSS - LIPOVEC)

Sídlo organizácie: 914 42 Horné Srnie, Školská 806

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia: 1992

IČO: 31 82 26 65

Naše poslanie a vízia

Hlavným cieľom a zámerom vízie je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb transformáciou zariadenia s dôrazom na prijímateľa sociálnych služieb (ďalej len PSS). Viac informácií ...

Aktuality

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým za spoluprácu a všetkým, ktorí nám boli v roku 2022 akokoľvek nápomocní. Prajeme všetkým do Nového Roku 2023 veľa zdravia, šťastia, lásky a tešíme sa na no...
 • Vianoce - ŠTEDRÝ DEŇ 2022

  Tak ako každý rok, tak aj tento sme spolu s klientmi slávili Vianoce. Po štedrej večeri sme si zaspievali spolu koledy a rozdali darčeky.
 • Balík od detičiek zo škôlky

  Ďakujeme pani učiteľkám a škôlkárom z MŠ Horné Srnie za obrovský balík, ktorý potešil našich klientov :)
 • Vianočný punč

  Spolu s klientmi sme si spravili a pochutnali na vianočnom punči
 • Prekvapenie od pána starostu

  Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi starostovi Jurajovi Húserkovi z Horného Srnia za milé darčeky, ktoré nám doniesol :)