Objednávka 2022055

Dátum vyhotovenia:29.9.2022
 

Dodávateľ
František Majtán - EURONICS TPD
Farského 26
851 01 Bratislava-Petržalka
IČO:11790547
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
odvlhčovač vzduchu
Názov položky
Odvlhčovač
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 250,49 EUR
Schválil: Mgr. Renata Papierniková