Objednávka 2022065

Dátum vyhotovenia:14.11.2022
 

Dodávateľ
OKAY
Krajná 86
821 04 Bratislava
IČO:35825979
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
TV
Názov položky
Televízor
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 203,00 EUR
Schválil: Mgr. Renata Papierniková